Nieuwe weiders vervolg

Weiders

Nieuwe Weiders aan het woord

Steeds meer melkveehouders ontdekken het Nieuwe Weiden. De begeleiding van een weidecoach is daarbij meestal geen overbodige luxe. Weidegang doet een beroep op je vakmanschap en vraagt om nieuwe vaardigheden. Laat je inspireren door de ervaringen van collega’s.

Weidecoach voor de koe

weider aan het woord

Jaap Treur

100 koeien, Bantega

“In 2010 hebben we ons bedrijf verplaatst van West-Utrecht naar Friesland. Op de nieuwe locatie hadden we geen voorzieningen voor weidegang, dus hebben we de koeien op stal gehouden. Dat viel behoorlijk tegen. We hadden veel klauwproblemen en de productie bleef achter. Bovendien had ik er zelf weinig schik van. In 2015 heb ik daarom, met begeleiding van een WeideCoach, de koeien weer naar buiten gedaan. Je loopt toch tegen dingen aan en dan is het fijn om iemand te hebben om mee te klankborden. In het eerste seizoen moesten de koeien wennen, maar het goede gevoel was er meteen weer. De klauwgezondheid is een stuk beter, ook omdat we meer structuur in de kuil hebben. En het afgelopen stalseizoen hadden we duidelijk minder uitval. Het mooiste waren misschien wel de reacties uit de omgeving. Iedereen vond het prachtig, dan zie je pas echt hoe belangrijk weidegang is voor het imago.”

MENU