Nieuwe weiders vervolg

Weidecoaches

Ontmoet de weidecoach

Ontmoet de weidecoach! Nederland telt er ruim zeventig. Enthousiaste vakmensen die voor je klaar staan om je te begeleiden bij de overstap naar weidegang. Ze hebben kennis over het gras, de bodem en beweidingsplannen. En ze zetten die graag in om samen met jou de kansen van weidegang op jouw bedrijf te ontdekken. Maak hier alvast kennis met zes van hen: Linda, René, Menno, Theo, Ton en Maurice.

foto linda

ontmoet René

weidecoach René van den Oord

specialist melkveehouderij (strategie en bedrijfsontwikkeling) bij Flynth

“Ik adviseer bij strategische keuzes. Weidegang is zo’n keuze. Ik vind het een geweldige ervaring om ondernemers te ondersteunen rond weidegang. Ik geniet zelf ook van koeien in de wei. Belangrijk is dat weidegang past bij de specifieke situatie. Allereerst bedrijfstechnisch, maar ook bij de melkveehouder persoonlijk. Als het past gaat het er vervolgens om dat je als melkveehouder de stap naar weiden durft te maken. Het helpt dan enorm als je dat goed voorbereid kunt doen.”

foto menno

ontmoet Theo

weidecoach Theo Courtz

specialist ruwvoermanagement bij Agrifirm

“Ik hou van gras. Voor mij staat het voor hoogwaardig ruwvoer waar koeien veel melk van geven. Het gevoel voor weiden moet er zijn, bij de adviseur en bij de melkveehouder. Dat is de basis, als die goed is zet je samen de schouders eronder. Dan zorg je ervoor dat het hele plaatje klopt, dat is voor elk bedrijf maatwerk. Als het lukt, dan geniet ik daar van. Het is een manier van leven, net als boer zijn.”

foto tom

ontmoet Maurice

weidecoach Maurice Severt

For Farmers

“Weiden is een echt een vorm van vakmanschap. Als je de wens én de mogelijkheden hebt als veehouder, dan is het zeker de moeite waard. Zowel financieel als maatschappelijk kan het je veel opleveren. Ik merk dat veehouders steeds meer behoefte krijgen aan informatie over weiden. Daar speel ik als WeideCoach op in. Het gaat dan vooral om kennis delen en begeleiding. Het is ook belangrijk om weidende veehouders aan elkaar te koppelen. Uitwisselen van ervaringen werkt uitstekend om elkaar beter te maken.”

MENU